668 155 607        660 773 781      660 435 110

RODO

RODO


Administratorem Twoich danych jest Tani Busik Jadwiga Taradejna, z siedzibą w Warszawie, ul. Millera 14/8, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 522-14-09-836, REGON: 145850424. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@tanibusik.eu Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Millera 14/8, 01-496 Warszawa.

 

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • wykonania usługi umowy przewozu osób – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych.

 

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze ul. Millera 14/8, 01-496 Warszawa lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@tanibusik.eu. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.